Puberende honden

De puberende hond

In de puberteit vindt de lichamelijke verandering plaats die samenhangt met aanvang van de seksuele volwassenheid. De enorme toename van geslachtshormonen in deze periode leidt ook tot gedragsverandering. Voor opvoeders vaak een lastige fase waarin de lieve puppy van weleer veranderd lijkt te zijn in een lastige hond.

Inschrijven

De leeftijdsfase van de puberteit is in de ontwikkeling van de hond een belangrijke periode. Teefjes krijgen hun eerste loopsheid, en ook reuen bereiken hun seksuele volwassenheid. De pubertijd begint niet bij elke hond op dezelfde leeftijd. Teefjes bereiken die fase meestal wat eerder dan reuen, en kleine rassen weer eerder dan grotere rassen. Gemiddeld zou je kunnen zeggen dat het hoogtepunt van de puberteit bij zo’n 8 maanden ligt.
Onder invloed van de lichamelijke veranderingen verandert ook het gedrag van uw hond. Puberende honden worden opeens Oost-Indisch doof voor uw geroep, zijn continu bezig hun grenzen op te zoeken, en lijken alles wat ze geleerd hebben vergeten te zijn. Genoeg om u als eigenaar de moed in de schoenen te doen zaken. Belangrijk in deze fase is dat u op kalme en consequente wijze uw leiderschap blijft uitstralen. Niet hij, maar u neemt in alles het initiatief, en u gaat niet in op bedelen om aandacht, spel, eten of uitlaten.

U bepaalt, wat en wanneer iets gebeurt.

Wat training betreft lijkt deze periode er soms één van stilstand. Soms lijkt het alsof uw hond alles wat u hem tot nu toe had geleerd, niet meer weet of kan. In de puberteit dient het geleerde echter herhaald en bevestigd te worden, om echt definitief vorm te krijgen. Voorkom dat u in deze periode qua training te hoge eisen aan uw hond stelt. Laat u echter ook niet te veel verleiden door zijn zogenaamde vergeetachtigheid. Korte trainingssessies met motiverende beloningen zorgen ervoor dat het geleerde actief aanwezig blijft en de samenwerking met u extra diepgang krijgt.
Ook wat betreft de socialisatie heeft een puber zo rond de zevende maand herhaling en bevestiging nodig. Die zevende maand wordt soms wel de ‘tweede angstfase’ genoemd.
Goed gesocialiseerde honden tonen zich opeens terughoudend of angstig naar mensen, honden of situaties die ze voorheen zonder problemen ondergingen. Ga niet in op dit gedrag en zorg voor voldoende positieve ervaringen. Daarmee bekrachtigt u nog eens de socialisatie die u hem gegeven heeft. Zijn er dingen die uw hond onvoldoende heeft meegemaakt, dan is dit de tijd om hier alsnog aandacht te aan besteden.
Na de pubertijd lijkt uw hond ineens weer de oude. De gehoorzaamheid die hij voor de pubertijd had, is weer terug. Hij was het dus niet verleerd! Wanneer u er echter in de pubertijd de brui aan geeft en denkt dat uw hond niet meer de leuke en gehoorzame hond van voor de pubertijd zal worden, dan zal dit door het ontbreken van herhaling van de oefeningen vaak ook het geval zijn. Houdt dus altijd vol tijdens de pubertijd!


Resumerend:

De puberteit speelt zich grotendeels af in de periode van 6 maanden tot ongeveer een jaar. De lichamelijke veranderingen die samenhangen met de seksuele volwassenheid zorgen tevens voor gedragsmatige veranderingen.

Voor u als eigenaar is het in deze periode van groot belang uw leiderschap, training en socialisatie door rustige herhaling definitief te bevestigen.

Copyright © 2024 Psychologisch Centrum voor Honden Brabant
Copyright © 2024 Psychologisch Centrum voor Honden Brabant
Webdesign & CMS by Downdijk